Trabe

Política de Privacidade

Actualizado en febrero de 2020.

A túa privacidade é importante para nós. Neste documento describimos cómo recopilamos, empregamos, revelamos, transferimos e almacenamos os teus datos.

Sobre nós

Somos Trabe Soluciones, unha empresa de desenvolvemento de software. Os nosos datos identificativos como empresa titular son:

Trabe Soluciones, S.L. NIF: B70052782, con domicilio social en Rúa San Andrés 161, 10º. 15003 A Coruña. Teléfono 981 914 191 e correo electrónico contacto@trabe.io.

Recopilación e uso de datos de carácter persoal

Os datos de carácter persoal son os que se poden empregar para identificar a unha persoa ou poñerse en contacto con ela.

É posible que solicitemos os teus datos de carácter persoal cando te poñas en contacto connosco. Non estás obrigado a facilitar a información persoal que che solicitemos pero, se decides non proporcionala, é probable que non recibas resposta á solicitude que queiras trasladarnos, dependendo do contexto.

Datos de carácter persoal que recopilamos

Cómo empregamos os teus datos de carácter persoal

Podemos procesar os teus datos de carácter persoal para os fins descritos nesta Política de Privacidade co teu consentimento ou para cumplir con un mandato legal co que estemos comprometidos.

É posible que se empregen os teus datos de carácter persoal para verificar a túa identidade en casos en que exista unha relación previa con nós ou exista algunha petición pola túa parte con respecto a servizos ou os teus datos.

De xeito ocasional podemos empregar os teus datos de carácter persoal para enviarche notificacións importantes, como comunicacións sobre modificacións das nosas condicións e políticas. Estas comunicacións conteñen información importante para a túa relación connosco.

Tamén podemos empregar os teus datos de carácter persoal para fins internos, incluíndo auditorías, análise de datos e investigacións, co fin de mellorar os nosos servizos e comunicacións coa nosa clientela.

Divulgación a terceiros

Nalgunas ocasións, facilitamos determinados datos de carácter persoal as empresas proveedoras de servizos.

Proveedores de servizos

Compartimos datos de carácter persoal con empresas que se adican, entre otras actividades, a prestar servizos de tratamento de datos. Estas empresas están obligadas a protexer os teus datos e están situadas na UE ou nun país cos mesmos niveis de protección de datos y con acordo coa UE. Por exemplo, o noso proveedor de email préstanos servizo de correo empresarial e é o encargado do tratamiento dos datos que nos chegan por este medio.

Outros terceiros

Para a medición do uso dos nosos Servizos, empregamos proveedores externos, como Google, que empregan Cookies para realizar estudos analíticos do uso dos mesmos. Podes consultar a nosa política de cookies en todo momento para máis información.

Protección de datos de carácter persoal

En Trabe tomamos moi en serio a seguridade dos teus datos de carácter persoal, polo que adoptamos as medidas necesarias para mantelos seguros. Por exemplo, empregamos cifrado TLS durante o tránsito de datos, ciframos os datos nos nosos servidores e incorporamos mecanismos de seguridade para o acceso aos mesmos.

Para garantizar a seguridade dos teus datos de carácter persoal, comunicanse as directrices en materia de privacidade e seguridade a todo o noso equipo e adóptanse as medidas correspondentes para protexer a privacidade dentro da empresa.

Conservación de datos de carácter persoal

Os teus datos de carácter persoal consérvanse durante o período de tempo necesario para cumplir os propósitos descritos na presente Política de Privacidade. Ao decidir a duración de este período, analizamos a necesidade de recopilar estos datos e conservámolos durante o período de tiempo más curto posible para cumplir co fin para o que foron recopilados, salvo que a lei esixa conservalos durante un período de tempo máis longo. Por exemplo, si nos fas chegar un CV para unha oferta de traballo puntual, unha vez a oferta expire, eliminaremos o CV.

Os teus dereitos como usuaria ou usuario

Tes certos dereitos reconocidos sobre os teus datos:

Podes exercer estos dereitos a través de correo electrónico a contacto@trabe.io ou a través de correo postal á nosa dirección, especificando en cualquera dos dous casos o dereito que quieres exercer e acreditando a túa identidade.

Tes dereito a formular unha queixa ou reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Menores de idade

As persoas menores de 14 anos non deben empregar os nosos servizos sin o consentimento dos seus familiares ou tutores legais.

Sitios web e servizos de terceiros

Os nosos sitios web, productos, aplicacións e servizos poden conter vínculos a páxinas web, productos e servizos de terceiros.

A recopilación de datos por parte de terceiros, incluíndo de datos sobre localizacións ou datos de contacto, rexirase polas suás respectivas políticas de privacidade, alleas ao noso control. É recomendable consultar as políticas de privacidade que correspondan.

Consultas sobre privacidade

Se tes dudas, podes escribirnos por correo electrónico a contacto@trabe.io ou a través de correo postal á nosa dirección.

Podemos actualizar a Política de Privacidade en cualqueira momento. Cada vez que a modifiquemos de forma significativa, publicarase un aviso no noso sitio web xunto coa versión actualizada da Política de Privacidade.